سفارشی سازی محصول

یکی از خدمات شرکت آژند الکترونیک سفارشی سازی محصول برای مشتریانی است که بنا بر اقتضای تجهیزات خود، مدیریت هزینه‌های تجهیزات کنترلی و یا کاربردها خاص، نیازمند تغییر در محصولات فعلی شرکت آژند و یا توسعه محصولات جدید می‌باشند.

مراحل سفارشی سازی ساده بوده و با مذاکره و جلسات حضوری با تیم‌های مدیریتی و فنی دو مجموعه آغاز می‌گردد. پس از تصویب پروژه و تعیین مشخصات و ویژگی‌های درخواستی، تیم توسعه محصول آژند الکترونیک طی مراحل مختلف تحقیق و توسعه، طراحی صنعتی/سخت‌افزاری/نرم‌افزاری، نمونه‌سازی و تست، ضمن تعامل با واحد فنی شرکت مشتری، در مسیر توسعه محصول اقدام می‌نمایند. در مرحله پایانی پس از تأیید عملکرد از سوی مشتری، واحد تولید مراحل تولید انحصاری محصول را جهت رسیدن به تولید انبوه نمونه‌های ساخته شده پیگیری می‌نماید.

در صورت :

• درخواست خرید انبوه محصولات

• درخواست سفارشی سازی محصولات جدید

• درخواست طراحی و ساخت برد کنترل جدید